Utbedring av takskader

Det er viktig med periodisk kontroll av taket for å fange opp tegn på slitasje, skader og andre mangler. Takets levetid er beregnet til cirka 30 år i norske forhold og derfor er det mye som kan gjøres for å unngå store utgifter. Fordelen er at man kan utføre reparasjoner tidlig i prosessen før skaden blir kostbar. En serviceavtale bør inngås for at godkjente fagfolk kan hjelpe deg med å vedlikeholde taket ditt. Hos oss kan du få en serviceavtale på nye og eksisterende tak. Ta kontakt i dag for befaring og for å finne den mest gunstige serviceløsningen for ditt bygg.