Feste løse takstein

Dette var en småjobb, så vi har ikke så veldig mye vurderingsgrunnlag. Jobben ble utført på en god måte, med pluss for at de møtte opp raskt etter at vi la ut oppdraget. Vi kommer til å bruke dem igjen hvis vi skal gjøre noe mer med taket igjen senere.