Kle inn pipe

Kom som avtalt og gjorde godt arbeid. Andre gang vi bruker ar tak. Anbefales.