Vannlekasje fra pipe

14/08/2017, by Tan, in , 0 comments

14. August 2017
    

Veldig profesjonelt utført arbeid. Tok seg tid til å undersøke problemet grundig før han kom med et løsningsforslag. Kom til tiden på hver avtale. Prisen er absolutt konkurransedyktig.