Vannlekasje fra pipe

Veldig profesjonelt utført arbeid. Tok seg tid til å undersøke problemet grundig før han kom med et løsningsforslag. Kom til tiden på hver avtale. Prisen er absolutt konkurransedyktig.